خدایا مرا یادت هست؟

دلم کودکیهایم را میخواهد

که تا آرزو میکردم

خدا میشنید و اجابت میکرد

انگار خدا آن روزها بیشتر دوستم داشت

بیشتر مرا میدید

اشکم را درنمی آورد

قلبم را نمیشکست

اصلا خدا آن روزها مهربانتر بود انگار

ولی حالا

چقدر سخت گیر شده...

دلم همان خدای مهربان کودکیهایم را میخواهد

که ناگفته اجابت میکرد

...

...

خدایا قرارمان این نبود

من همانم، مرا یادت هست؟

همان که دوستم داشتی و آرزوهای کوچکم را برآورده میکردی

من همانم

فقط کمی بزرگ شده ام،همین...!

که این هم انتخاب خودم نبود

باور کن...!

/ 1 نظر / 22 بازدید
ژاندارک جوان

مهربان بودن مهمترین قسمت انسان بودن است. این دل انسان است که او را سعادتمند وثروتمند می کند.انسان با انچه که هست ثروتمند است نه با انچه که دارد. آرامش سهم کسانی است که بی منت می بخشند بی کینه می خندند و در نهایت محبتشان را اکرام می کنند . . .